Заходи до 100-річчя

 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ

 

1.

Створення організаційного комітету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з підготовки та відзначення 100-річчя університету.

До 01.01.2018 р.

2.

Створення організаційних комітетів факультетів з підготовки та відзначення 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

До 01.01.2018 р.

3.

Підготовка пропозицій щодо нагородження:

–  ветеранів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

– науково-педагогічних та інших працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка державними та урядовими нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України, Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної ради, Кам’янець-Подільської міської ради та ін.

До 01.02.2018 р.

4.

Вирішення питань щодо розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, зокрема проведення комплексу робіт з благоустрою території університету, проведення поточних ремонтів тощо.

Упродовж 2018 р.

5.

Вивчення питання щодо створення меморіальних аудиторій.

До 15.01.2018 р.

6.

Формування списку ветеранів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

До 15.01.2018 р.

7.

Формування списку відомих випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

До 01.03.2018 р.

8.

Підготовка списку гостей на урочистості з нагоди 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

До 01.09.2018 р.

9.

Розробка та затвердження сценарію святкового концерту, присвяченого 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

До 15.09.2018 р.

10.

Підготовка запрошень на урочистості з нагоди 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

До 01.10.2018 р.

II. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

11.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми пси­хології особистості на євро­пейському просторі“.

15.02. 2018 р.

12.

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів і здобувачів університету.

06-07.03. 2018 р.

13.

Круглий стіл на тему „Формування національно-культурної ідентичності особистості у викликах часу“. Майстер-клас з проблем виховання національно-культурної ідентичності в сучасних умовах „Я – українець“.

12-13.03. 2018 р.

14.

ІV Всеукраїнська студентська науко­ва конференція „Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти та науки України“.

15.03.2018 р.

15.

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція моло­дих вчених „Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти“.

22.03.2018 р.

16.

Всеукраїнська Інтернет-конференція „Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи“.

27.03.2018 р.

17.

Всеукраїнська науково-практична конференція „Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання“.

28.03.2018 р.

18.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція „Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи“.

28-29.03. 2018 р.

19.

Звітна наукова конференція студентів та магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2017 році.

10-11.04. 2018 р.

20.

Міжнародна студентська наукова Інтернет-конференція „Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти“.

12-20.04. 2018 р.

21. XI регіональна науково-практична конференція „Молоді дослідники-природі Поділля“.

17.04.2018 р.

22. ІV Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти“.

17-18.04. 2018 р.

23.

І Міжнародна Інтернет-конференція „Сталий розвиток України: проблеми і перспективи“.

19-20.04. 2018 р.

24.

Міжнародна наукова конференція „Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозуван­ня та оптимізації“.

18-20.04. 2018 р.

25.

Х Міжнародна науково-практична конференція „Ак­туальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин“.

23.04.2018 р.

26.

X студентська науково-практична орнітологічна конференція „Орнітологічні дослідження в Україні та суміжних територіях“.

23-27.04. 2018 р.

27.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні засади і практичний досвід  підготовки педагогів історичного та філологічного профілів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: історія і сучасність. До 100-річчя заснування вишу (1918-2018 рр.)“.

11-12.09. 2018 р.

28.

Всеукраїнська наукова кон­ференція „Актуальні проблеми регіональної журналістики в Україні“.

20-21.09. 2018 р.

29.

Всеукраїнська науково-практична конференція „Університетські бібліотеки: історія, досвід, перспективи розвитку. До 100-річчя заснування бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка“.

27-28.09. 2018 р.

30. XІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Фор­мування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти“.

28-29.09. 2018 р.

31.

Міжнародна наукова Інтернет-конференція „Stem-інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти“.

03-04.10. 2018 р.
32.

Міжнародна науково-практична конференція „Подільські читання“.

09-11.10. 2018 р.

33.

Міжнародна наукова кон­ференція „Художній вимір та історичний контекст життєтворчості Івана Огієнка“.

11-12.10. 2018 р.

ІІІ. НАУКОВІ ВИДАННЯ

34. Підготовка та видання збірників:  

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць (присвячений 100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка).

До 01.10.2018 р.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна.

До 01.04.2018 р.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки.

30.08.2018 р.

Збірник наукових праць „Проблеми сучасної психології“.

01.09.2018 р.

Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки.

30.11.2018 р.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник: Серія історична та філологічна.

01.04.2018 р.,

01.09.2018 р.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки.

01.06.2018 р.

Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки.

30.11.2018 р.

Збірник наукових праць „Педагогічна освіта: теорія і практика“.

01.04.2018 р.

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки.

01.07.2018 р.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна.

01.11.2018 р.

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини.

01.07.2018 р.

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Екологія.

До 01.10.2018 р

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) (спільний з Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова).

01.06.2018 р.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : випуск 17, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2018. – Т.1.

01.07.2018 р.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : випуск 17, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2018. – Т.2.

01.07.2018 р.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : випуск 17, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2018. – Т. 3.

01.07.2018 р.

Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск 10. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018.

01.12.2018 р.

Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск 12. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2018.

 

01.07.2018 р.

Збірник матеріалів IV Всеукраїнської студентської наукової конференції „Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти та науки України“.

01.04.2018 р.

Збірник матеріалів IV Всеукраїнської студентської наукової конференції „Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти“.

01.04.2018 р.

IV. ТЕМАТИЧНІ ВИСТАВКИ

35. Виставка бібліографічних видань бібліотеки університету, присвячена 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Вересень 2018 р.

36.

Виставка наукових праць науково-педагогічних працівників, присвячена 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Жовтень 2018 р.

37.

Виставка праць Івана Огієнка – фундатора і першого ректора Кам’янець-Подільського державного українського університету.

До 22.10.2018 р.

V. ТЕМАТИЧНІ ПРОСВІТНИЦЬКІ, МИСТЕЦЬКІ ТА СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ

 

38.

Всеукраїнські змагання з метань на честь олімпійських чемпіонів Фаїни Мельник та Анатолія Бондарчука (квітень 2018).

Квітень 2018 р.

39.

XVIII загальноукраїнська школа-семінар „Орнітологія та методи її дослідження“, присвячена 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

23-27.04.2018 р.

40.

Навчально-методичний семінар „Ботанічна школа“, присвячений 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

03-04.05.2018 р.

41.

Комплексна науково-дослідна викладацько-студентська експедиція „Ушиця-2018“, присвячена 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

11-14.05.2018 р.

42. Конкурс на кращий мурал (монументальний живопис) факультету.

До 01.06.2018 р.

43.

Цикл лекцій для учнівської та студентської молоді закладів освіти міста Кам’янця-Подільського, присвячених 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Вересень-жовтень 2018 р.

44.

Відкриті лекції про етапи становлення та розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

45.

Відкриті лекції провідних науковців, присвячені 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Жовтень 2018 р.

46.

Проведення тематичних заходів (круглих столів, виховних годин, презентацій та ін.),  присвячених 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Упродовж 2018 р.

47.

Пленер студентів галузей знань 0202 Мистецтво, 01 Освіта/Педагогіка, 02 Культура і мистецтво „Мій університет. 100 років“. Конкурс на краще живописне зображення університету.

Вересень-жовтень 2018 р.

48.

Виставка творчих робіт викладачів кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва  „Мій університет. 100 років“.

19.10.2017 – 30.10. 2018 р.

49.

Виставка творчих робіт студентів галузей знань 0202 Мистецтво, 01 Освіта/Педагогіка, 02 Культура і мистецтво  „Мій університет. 100 років“.

15.10.2017 – 30.10. 2018 р.

50.

Виставка творчих робіт декоративно-ужиткового мистецтва, присвячена 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

15.10.2017 – 30.10. 2018 р.

51.

Виставка творчих робіт В. Гагенмейстера, присвячена 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, у галереї мистецтв Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

 

 

Жовтень 2018 р.

52.

Виставка творчих робіт заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України, професора Б. М. Негоди, присвячена 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, у галереї мистецтв Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

53.

Регіональний круглий стіл „Митці – педагоги університету“, присвячений 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

16.10.2018 р.

54.

Фотовиставка „Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: перші сто років успіху“.

Жовтень 2018 р.

55.

Презентація оновленої експозиції музею історії університету.

Вересень 2018 р.

56.

Організація та проведення екскурсій до музею історії університету для:

– студентів університету;

– учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів;

– студентської молоді закладів міста;

– гостей університету.

Вересень-жовтень 2018 р.

57.

Організація та проведення тижнів факультетів.

Вересень-жовтень 2018 р.

 (за окремим графіком)

58.

Організація та проведення предметних олімпіад, конкурсів науково-дослідних робіт,  присвячених 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Вересень-жовтень 2018 р.

(за окремим графіком)

59.

Проект „Жива бібліотека“ (урочисті зустрічі з видатними випускниками університету).

Вересень- жовтень 2018 р.

60.

Звітні концерти творчих колективів університету („Мелос“, „Ясинець“, оркестр народної музики), присвячені 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

За окремим графіком

61.

Загальноуніверситетська спартакіада  з видів спорту,  присвячена 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Вересень 2018 р.

62.

Легкоатлетичний марафон „Біг заради здоров’я“, присвячений 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Жовтень 2018 р.

VI. ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНІ ТА ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ

63.

Розробка інформаційно-рекламних матеріалів про проведення ювілейних заходів,  присвячених 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Упродовж 2018 р.

64.

Підготовка історико-презентаційного видання „Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: перші 100 років успіху“.

До 22.10.2018 р.

65.

Підготовка та друк видання „Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Енциклопедія“.

До 22.10.2018 р.

66.

Підготовка та друк історичних нарисів, ілюстрованих буклетів, довідників факультетів.

До 22.10.2018 р.

67.

Підготовка та друк „Календаря знаменних і пам’ятних дат на 2018 рік. До 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка“.

До 01.02.2018 р.

68.

Підготовка та друк бібліографічного покажчика „Кам’янець-Подільський український державний університет на сторінках часописів відділу рідкісних видань бібліотеки  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка“.

До 01.09.2018 р.

69.

Розробка інформаційно-рекламних матеріалів про проведення мистецьких ювілейних заходів.

До 22.10.2018 р.

70.

Виготовлення банеру про віхи життя та творчості Івана Огієнка.

До 01.10.2018 р.

71.

Розміщення інформації про 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на білбордах м.  Кам’янця-Подільського.

До 22.10.2018 р.

72.

Оновлення веб-сайту університету.

До 01.09.2018 р.

73.

Створення на веб-сайті університету тематичної рубрики „Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: перші 100 років успіху“ (галерея світлин і матеріалів про історію університету) та забезпечення її наповнення інформаційними матеріалами.

74.

Виготовлення стенду „Кращі випускники – гордість університету“.

До 01.10.2018 р.

75.

Конкурс на кращу презентацію (відеоролик), присвячений історії університету.

Вересень 2018 р.

76.

Розробка віртуальної екскурсії „Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка“ та її розміщення на веб-сайті університету.

До 01.09.2018 р.

78.

Спецпогашення „100 років від часу заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка“.

Серпень 2018 р.

79.

Підготовка циклу статей про історію університету в засобах масової інформації.

Упродовж 2018 р.

80.

Розробка відеоролику „Видатні природознавці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка“.

До 01.10.2018 р.

81.

Ювілейний випуск газети „Студентський меридіан“.

До 15.10.2018 р.

VII. УРОЧИСТІ ЗАХОДИ

82.

Урочисте нагородження кращих студентів університету за результатами їх рейтингу та з нагоди 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

18.10.2018 р.

83.

Урочисте відзначення факультетів університету за результатами рейтингу факультетів та з нагоди 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

18.10.2018 р.

84.

Студентський флешмоб, присвячений 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

22.10.2018 р.

85.

Урочиста хода студентів університету від головного корпусу до навчального корпусу № 2. Урочистий молебень біля каплиці Храму Різдва Христового УПЦ КП.

22.10.2018 р.

86.

Покладення квітів до меморіальної дошки, присвяченої Кам’янець-Подільському державному українському університету.

22.10.2018 р.

87.

Презентація пам’ятної монети „100 років Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка“ та конверта „100 років від часу заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка“.

22.10.2018 р.

88.

Урочисте засідання вченої ради університету, присвячене 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

22.10.2018 р.

89.

Святковий концерт (театралізоване дійство та концертна програма), присвячений 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

22.10.2018 р.