Успішні випускники сьогодення

 

Алєксєєв Олександр Олексійович. Народився 19 липня 1979 р. в м. Кам’янець-Подільський. У 2009 р. закінчив Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура». У 2016 р. успішно захистив кандидатську дисертацію. Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри спорту і спортивних ігор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Аліксійчук Олена Станіславівна. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва, член Національної Всеукраїнської музичної спілки. Навчалася у Кам’янець-Подільському училищі культури, яке закінчила з відзнакою у 1987 році. Після закінчення училища культури продовжила навчання у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті на педагогічному факультеті (кваліфікація – вчитель початкових класів і музики). Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Морально-естетичне виховання молодших школярів засобами української народної музики». Є автором  більше 80 наукових публікацій, з-поміж них: монографія, методичні поради, навчально-методичні посібники, навчальний посібник рекомендований Міністерством науки і освіти України (І, ІІ частини), біографічний нарис тощо.

Бабюк Тетяна Йосипівна. Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти. У 2010 р. закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію „Наступність у вихованні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів”. Наукові інтереси: актуальні питання початкової і дошкільної освіти, підготовка компетентних фахівців у галузі дошкільної і початкової освіти, проблеми наступності дошкільної і початкової освіти, формування здорового способу життя дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, організація дослідницько-експериментального вивчення природознавства в дошкільному навчальному закладі та початкових класах. 

Бахмат Наталія Валеріївна. Доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методик початкової освіти. Закінчила з відзнакою педагогічний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту імені В. П. Затонського  (1997 р.), економічний факультет Кам’янець-Подільської державної аграрно-технічної академії (1999 р.), факультет корекційної та соціальної педагогіки та психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2012 р.). У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук „Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до педагогічного моделювання”. У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук „Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки вчителів початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу”. Наукові інтересипідготовка компетентного, конкурентоспроможного та конкурентоздатного фахівця у закладах вищої освіти України; теоретико-методологічні та методичні аспекти проектування хмаро орієнтованого середовища фахової підготовки вчителя; створення особистісно зорієнтованих технологій виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами природи і мистецтва. 

Білецька Тетяна Вікторівна. У 2004 р. закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету, у 2004-2008 рр. началася в аспірантурі Інституту соціології НАН України. У березні 2011 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій вченій раді Інституту соціології НАН України на тему: «Зміни характеру соціально-політичних конфліктів в умовах трансформації українського суспільства». Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політології та соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наукові інтереси: політична конфліктологія, соціальні комунікації, соціальна стратифікація, сучасні міграційні процеси. Напрями досліджень: соціальна напруженість та протестний потенціал сучасного українського суспільства, механізми формування громадської думки, соціально-політичні аспекти управлінської діяльності.

Боднар Аліна Олександрівна. Народилася 14 липня 1988 р. у Кам’янці-Подільському. З 2005 р. по 2011 р. навчалась у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, який закінчила з відзнакою та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура». У 2016 р. у спеціалізованій вченій раді Хмельницького національного університету успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів» (спеціальність – теорія і методика професійної освіти. Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
  Бренюк Алла Григорівна. Мистецтвознавець, художник-педагог, кандидат мистецтвознавства. Народилась 21 жовтня 1981 р. в Кам’янці-Подільському. З 2001 по 2007 рр. навчалася в Кам’янець-Подільському державному університеті (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво»). З 01. 09. 2007 р. працює в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на кафедрі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва на посаді старшого викладача. У 2010 р. пройшла стажування у Літній школі польської мови і культури при університеті Миколая Коперника (м. Торунь, Польща). З 2010 року є членом національної спілки краєзнавців України. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за темою «Мистецтво графіки у художній культурі Кам’янеччини ХХ століття» і отримала науковий ступінь кандидата мистецтвознавства зі спеціальності Теорія та історія культури.
Бутов Руслан Сергійович. Народився 4 червня 1986 р. в селі Стара-Гута Дунаєвецького району Хмельницької області. У 2009 р. закінчив магістратуру (спеціальність“Фізична реабілітація”) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. З 2010 р. по 2014 р. навчався в аспірантурі Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ). 10 лютого 2017 р. захистив дисертаційну роботу за темою «Фізична реабілітація дітей шкільного віку з вадами зору в умовах спеціалізованих навчальних закладів». Кандидат з фізичного виховання і спорту (спеціальність «Фізична реабілітація»), старший викладач кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Ватаманюк Галина Петрівна. Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної  освіти. У 2011 р. закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Захистила кандидатську дисертацію  „Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності”. Наукові інтереси: соціально-мовленнєвий та естетичний  розвиток дітей  дошкільного віку, проблеми наступності дошкільної і початкової освіти; підготовка компетентних фахівців у галузі дошкільної освіти. Автор понад 50 наукових публікацій.

Віннічук Ольга Василівна. У 2003-2008 рр. навчалася у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (спеціальність «Політологія»), у 2008-2011 рр. – в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості політичних ризиків в умовах демократичної трансформації суспільства». Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наукові інтереси: становлення та розвиток політичної ризикології в сучасній Україні. Напрями досліджень: історія і теорія демократії, політична реклама, політологія.

Воєвідко Людмила Миколаївна. Керівник навчально-методичного відділу, кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри музичного мистецтва  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У 2004 р. закінчила з відзнакою магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету (спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти”). Захистила дисертацію та отримала вчений ступінь кандидата педагогічних наук. 

Вонсович Сергій Геннадійович. У 2002 р. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного університету, у 2003 р.-2006 рр. – в аспірантурі Київського національного універститету імені Тараса Шевченка (філософський факультет). У 2006 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сутність та еволюція тоталітаризму як теорії і політичної практики», 2015 р. – докторську дисертацію на тему: «Концептуальні засади політичної транзитології». Доктор політичних наук, доцент,  завідувач кафедри політології та соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наукові інтереси: теорія та історія політики, політичний розвиток, світовий політичний процес, технології політичних процесів, аналіз та прогноз у дослідженні політики. Напрями досліджень: політична транзитологія.

Газін Володимир Володимирович. Народився 28 вересня 1969 р. у м. Яремче Івано-Франківської області. У 1986 р. закінчив Кам’янець-Подільську ЗОШ № 15. Упродовж 1986-1992 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. З 1992 по 1994 рр. працював науковим співробітником Кам’янець-Подільського державного музею-заповідника. У 1994 р. вступив до аспірантури Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. У лютому 2001 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту Історії України НАН України захистив дисертацію: «Гетьманство Павла Тетері (1663-1665 рр.): спроба подолання суспільно-політичної кризи Української держави» (науковий керівник – доктор історичних наук В.С. Степанков). Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наукові інтереси: політична історія України середини другої пол. XVII ст. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.
Газіна Ірина Олександрівна. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної  освіти. У 1998 р. закінчила  педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету (спеціальність «Початкове навчання та музичне виховання»);  у 2009 р. закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (спеціальність «Дошкільне виховання»). У 2008 р. захистила дисертацію «Формування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку засобами української народної музики» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Наукові інтересиактуальні тенденції у підготовці майбутніх вихователів ДНЗ; інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті; особистісно-орієнтоване навчання дітей дошкільного віку. Автор понад 24 наукових та навчально-методичних праць.
Галаманжук Леся Людвигівна.  Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методик дошкільної освіти. У 2002 р. закінчила магістратуру педагогічного факультету Кам’янець-Подільської державного університету. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до комплексного використання творів пластичного мистецтва у вихованні старших дошкільників».  У 2016 р. захистила докторську дисертацію «Теоретико-методичні засади превентивного розвитку рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою». Наукові інтереси: теоретико-методичні основи диференційованого фізичного виховання у закладах дошкільної, середньої та вищої освіти; технології формування і реалізації змісту руху «Спорт для всіх» у аспекті превенції в дошкільний період і початковій школі негативних тенденцій у стані здоров’я, фізичному розвитку, вияві функціональних показників дітей; теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з обмеженими функціями в системі спеціальних навчальних, реабілітаційних закладів і системі «дитина-фахівець-сім’я» в дошкільний період і початковій школі; підготовка компетентних фахівців із дошкільної і початкової освіти. Автор понад 30 наукових публікацій.
Ганаба Світлана Олександрівна. Народилася 9 травня 1971 року у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. У 1993 р.закінчила з відзнакою історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського. У листопаді 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Інтерсуб’єктивний характер історичного знання в контексті модернізації історичної освіти» в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України. У квітні 2015 р. захистила докторську дисертацію «Дидактика у контексті цивілізаційного переходу: філософсько-методологічне обгрунтування» у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. З 2011 р. до серпня 2018 р. – доцент кафедри філософських дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.Член Українського товариства філософії освіти, член Товариства філософської педагогіки імені Б.Ф. Трентовського (Польща). Наукові інтереси: соціальна філософія, філософія освіти, філософія дидактики, філософська антропологія, філософія трансформативного навчання. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій.
Гордійчук Мар’яна Сидорівна. Заступник  декана педагогічного факультету з виховної та профорієнтаційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти. У 1991 р. закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту ім. В. П. Затонського. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію “Дидактичні умови оптимізації працездатності молодших школярів на уроці”. Наукові інтереси: актуальні питання теорії навчання та освіти, розвиток творчості дошкільників у процесі навчальноі діяльності. Автор понад 50 наукових публікацій.

Гудима Наталія Віталіївна. Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти. Закінчила з відзнакою факультет української філології Кам’янець-Подільського державного університету (2004 р.). Навчалася в магістратурі Кам’янець-Подільського державного університету (2006 р.). У 2011 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Семантика та стилістичні функції запозичень у мові української постмодерністської прози». Автор понад понад 80 публікацій.

Гудима Уляна Василівна. Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики. У 2004 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Найкраща рівномірна апроксимація неперервного компактнозначного відображення множинами неперервних однозначних відображень». Наукові інтереси: найкраще рівномірне наближення неперервного компактнозначного відображення. Автор понад понад 30 наукових праць.

Гуцул Іван Андрійович. Живописець, художник-педагог. Народився 25 січня 1959 р. у с. Недобоївці Хотинського району Чернівецької обл. З 1995 по 2001 р. — художник-живописець у фахових структурах Спілки художників України; з 1999 р. Член національної спілки художників України; з 2001 по 2011 р. викладач у власній художній школі «Ренесанс» в Німеччині, м. Брамше з філіями в м. Льоне, Кльоппенбург, Оснабрюк. У 2008–2012 рр. навчався у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. З 2012 р. — викладач кафедри мистецьких дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  У 2012 р.  став членом громадської організації професійних художників м. Кам’янець-Подільського «АРТ-ПРОСТІР». 

Демчик Катерина Іванівна. Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної  освіти. У 2010 р. закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (спеціальність «Дошкільне виховання»). У 2013 р. захистила дисертацію «Формування ціннісного ставлення до живопису у дітей старшого дошкільного віку» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Наукові інтереси: теоретико-методологічні та методичні аспекти художньо-естетичного розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва; підготовка майбутнього педагога ДНЗ до здійснення художньо-естетичного виховання і різнобічного розвитку дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва та образотворчої діяльності, ефективного вирішення завдань національного та патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства, створення предметно-розвивального середовища для стимулювання різних видів діяльності дітей раннього та дошкільного віку, задоволення їхніх потреб щодо різних сфер розвитку їхніх особистостей; формування у студентів глибокої теоретичної системи знань з історії українського та світового декоративно-прикладного мистецтва. Автор понад 28 публікацій.

Дорож Ірина Анатоліївна. Кандидат педагогічних наук, асистент кафедри теорії та методик початкової освіти. Закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010 р.). У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію “Виховання у студентів педагогічних університетів світоглядної культури засобами художньо-трудової діяльності” зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Автор біля 40 одноосібних наукових публікацій.

Заводовський Анатолій Анатолійович. Народився 5 березня 1964 р. у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Навчався у ЗОШ № 3 Кам’янця-Подільського. У 1986 -1991 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. У 2006 р. успішно захистив кандидатську дисертацію «Преса української соціал-демократії та українське питання в Російській імперії на початку ХХ століття» в Інституті історії України НАН України. Науковий керівник — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України О.П. Реєнт. Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Докторант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Напрями наукової діяльності: інтелектуальна історія України і держав Південної та Східної Європи другої пол. ХІХ-поч. ХХ століття. Автор майже 50-ти наукових праць.
Зданюк Вадим Володимирович. Народився 17 серпня 1981 р. у м. Дунаївці Хмельницької області. У 1998 р. закінчив Дунаєвецьку ЗОШ № 3, у 2004 р. – магістратуру (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура») Кам’янець-Подільського державного університету. У 2011 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до реалізації здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності» у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Заремба Олександр Олександрович. Народився 01.06.1978 р. в місті Кашира, Московської обл., РФ. З 1995 по 2000 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець – Подільського державного педагогічного університету. З 2016 року директор Кам’янець-Подільського державного історичного музею- заповідника. Засновник і керівник ГО “Кам’янець-Подільське міське військово-історичне товариство” (http://kupa.in.ua). За час існування члени товариства брали участь у великій кількості заходів, що відбувались на території України, Росії, Польщі, Словаччини. Крім того, товариство є організатором та співорганізатором власних заходів. Наймасштабніші проекти: фестиваль військово-історичної реконструкції “Terra heroica” (2005-2009) ( з 2010  фестиваль ‘Schola millitaria’) ; фестиваль “Остання столиця” ; фестиваль “Археологічний пікнік” , тощо. 2007-2011 – член правління ГО “Фестивальна агенція Ратуша”. Брав участь в організації загальноміських масових заходів та фестивалів. 
Зубаль Майя Вікторівна. Народилася 1 травня 1969 р. в с. Кам’янка Кам’янець-Подільського району.  У 2003 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура». У 2009 р. у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток і вдосконалення фізичних якостей хлопців 7-17 років різних соматотипів» (спеціальність – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). 
Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Ігнатьєва Тетяна Володимирівна. У 2001-2003 рр. навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного університету (історичний факультет, кафедра історії України). У 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Торговельно-економічні зв’язки Правобережної України наприкінці ХVІІІ – 50-х рр. ХІХ ст.». Кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наукові інтереси: геополітика, геополітика України, міжнародні відносини. Напрями досліджень: політика і економіка, геополітика, теорія і політологія міжнародних відносин, політологія.

 

  Каньоса Наталія Григорівна. Кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної  освіти. У 2010 р. закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка з відзнакою. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію в інституті психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Мотиви учбово-професійної самореалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів». Наукові інтереси: актуальні питання початкової і дошкільної освіти; підготовка компетентного, конкурентоздатного фахівця дошкільної і початкової освіти; питання розвитку дитячої художньої творчості, роботи з обдарованими дітьми, організації ігрової діяльності в дошкільному віці; проблеми виховання та розвитку дітей раннього віку, наступності дошкільної і початкової ланок освіти. Автор понад 50 наукових публікацій.
Касап Євген Олександрович. Народився 4 червня 1989 року в м. Кам’янець-Подільський. У 2009 році отримав ступінь бакалавра за спеціальністю «Політологія» Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка (диплом з відзнакою). В 2010 році закінчив магістратуру Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника та вступив до аспірантури за спеціальністю «Політичні інститути та процеси». У 2011 році отримав ступінь спеціаліста за спеціальністю «Фінанси» Національного  університету ДПС України (диплом з відзнакою). Працював викладачем суспільних дисциплін в Ірпінській фінансово-юридичній академії (2012-2013 рр.), журналістом в ТОВ «Видавництво «Ділове місто» (2015 р.), директором комунального підприємства «Редакція газети «Кам’янець-Подільський вісник» (2016 р.), помічником-консультантом народного депутата України. З 2018 року – приватний підприємець. Співзасновник та заступник директора Благодійного фонду «Фонд громадської дипломатії». Автор наукових та публіцистичних статей, дописувач всеукраїнської газети «День».
Кобильник Василь Володимирович. У 1999-2004 рр. навчався у Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти, історія»), у 2004-2006 рр. – у магістратурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 2006-2010 рр. – в аспірантурі цього ж університету. У 2010 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості демократичної трансформації політичних режимів України та Польщі». Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Проректор з науково-педагогічної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наукові інтереси: порівняльний аналіз як метод дослідження політики; демократичні трансформації політичних режимів України та Польщі. Напрями досліджень: порівняльна політологія, кратологія, політологія.
Комарніцький Олександр Борисович. Народився 23 лютого 1974 р. у с. Пижівка Новоушицького району Хмельницької області у сім’ї колгоспників. У 1998 р. закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут (історичний факультет). У 2001 р. вступив до аспірантури Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. З листопада 2001 р. по січень 2002 р. – директор Кам’янець-Подільського міського державного архіву. У 2005 р. успішно захистив у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук. У 2018 р. О. Комарніцький захистив докторську дисертацію «Студентство Радянської України в умовах формування тоталітарної системи (20-30-ті рр. ХХ ст.)». Член редколегії (відповідальний секретар) фахового наукового збірника «Освіта, наука і культура на Поділлі». Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Доктор історичних наук, доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наукові інтереси: Українська революція1917-1920 рр., історія м. Кам’янця-Подільського, життя українського студентства у 20-30-х рр. ХХ ст., бібліотечна справа Подільської губернії у другій пол. XIX – на поч. XX ст., історія Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Костюк Денис Володимирович. Художник-педагог, живописець, графік. Народився 15 липня 1984 р. у м. Бар Вінницької обл. У 2004 р. зарахований на навчання до Кам’янець-Подільського державного університету (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво»). Переможець Всеукраїнського пленеру «Молоді таланти» в Ялті. У 2009 р. здобув ступінь магістра (кваліфікація: викладачобразотворчого мистецтва). З 2008 р. викладає живопис та рисунок на кафедрі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
Мєлєкєсцева Наталія Василівна. Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти. Закінчила Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів  і англійської мови (2004). Навчалася в магістратурі Кам’янець-Подільського державного університету та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки і методик викладання в початкових класах (2005), викладача англійської мови і зарубіжної літератури (2006).  З 2005 року працює на кафедрі теорії та методик початкової освіти. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на вченій раді Одеського національного університету імені І.І. Мечникова «Реалізація предикатів наявності/відсутності в семантико-синтаксичній структурі речення».
Маркітантов Вадим Юрійович. У 1996-2001 рр. навчався у Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти, історія»), у 2001-2004 рр. – в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. (філософський факультет, кафедра політології). У 2011 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Регіональні політичні еліти України: порівняльний аналіз». Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наукові інтереси: вітчизняні регіональні політичні процеси та регіональні політичні еліти. Напрями досліджень: історія та теорія політичних партій, державне будівництво України, державне управління та місцеве самоврядування, політичні еліти та лідерство, політична регіоналістика, політологія.
Мартіна Олеся Володимирівна. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри кафедри теорії та методик початкової освіти. З відзнакою закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету  (1995), філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету  (2001). У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантико-синтаксична структура речення з інтерперсональними дієсловами». Науковий доробок складає понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 5 навчально-методичних посібників.
Мисів Володимир Михайлович. Народився 8 квітня 1976 р. у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. З 1992 р. по 1996 р. навчався у Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті імені В.П. Затонського, який закінчив з відзнакою та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура». У 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету фізичної культури успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Технологія оптимізації фізичного стану учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою» (спеціальність 24.00.02 фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наукові інтереси: теорія і технології оздоровчої рухової активності. 
Найчук Антон Віталійович. Завідувач кафедри філософських дисциплін. Кандидат філософських наук, доцент. У творчому доробку понад 50 наукових праць, у тому числі автор монографія „Філософсько-педагогічна думка України: динаміка у цивілізаційному вимірі” (2008), колективні монографії „Саморегуляція суспільного організму країни” (2010), „Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства” (2011); навчальний посібник  „Політична теорія держави”(2012) та 11 методичних посібників. Сфера наукових інтересів: дослідження сутності та ролі держави в контексті суспільно-історичного розвитку; проблеми філософії політики, освіти, історії світової та української філософсько-педагогічної думки.
Олинець Тетяна Василівна. Кандидат педагогічних наук, асистент кафедри кафедри теорії та методик початкової освіти. У 2003 р. отримала повну вищу освіту в Кам’янець-Подільському державному університеті (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»). У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування кроскультурних цінностей студентів у виховній діяльності вищих педагогічних навчальних закладів». Науковий доробок складає понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. 
Олійник Сергій Васильович. Народився 19 серпня 1972 р. у м. Кам’янець-Подільський. У 1989 р. закінчив Кам’янець-Подільську ЗОШ № 2 зі срібною медаллю. У 1989-1994 рр. навчався у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті (історичний факультет, спеціальність «Історія», спеціалізація «Правознавство»). У 1995-1999 рр. навчався в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Історія України». У 2004 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 р. – травень 1920 р.)». Наукові інтереси: історія Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр., новітня історіяУкраїни та Поділля.
Паур (Дробна) Ірина Василівна – історик, краєзнавець. Народилась 16 червня 1985 р. у місті Бердичів Житомирської області. Впродовж 2002–2008 рр. навчалася на історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії. 2009–2014 рр. – навчання в аспірантурі. У 2015 р. в Інституті історії України Національної академії наук України захистила дисертацію «Поштова листівка як джерело дослідження соціокультурного середовища та історичної топографії Кам’янця-Подільського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор С.А. Копилов) і отримала науковий ступінь кандидата історичних наук. З 2015 р. завідувач музею історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У 2016 р. прийнята на посаду асистента кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва вище зазначеного університету. В 2017 р. обрана на посаду старшого викладача кафедри. Член Національної спілки краєзнавців України, автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій.
Петров Андрій Олександрович. Народився 20 травня 1987 р. у м. Хмельницький. У 2010 р. закінчив Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура». У 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченоїради К 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» успішно захистив кандидатську дисертацію «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності» (спеціальність13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри спорту і спортивних ігор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Підгурний Іван Станіславович. Мистецтвознавець, викладач образотворчого мистецтва, графічного дизайну, кандидат мистецтвознавства. Народився 2 травня 1981 року у Кам’янці-Подільському Хмельницької обл. Впродовж 1998–2005 рр. навчався у Кам’янець-Подільському державному університеті. Працює на кафедрі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва від часу її заснування — з 2004 р. на посадах старшого лаборанта, асистента, старшого викладача, а з 2012 р. — доцента кафедри.
Плахтій Маріанна Петрівна. Народилась у Кам’янці-Подільському. З 1986 по 1996 рр. навчалась у Кам’янець-Подільській загальноосвітній школі   № 10, яку закінчила із золото медаллю. У 1996 -2001 рр. навчалася на фізико-математичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. У жовтні 2004 р. вступила до аспірантури Київського національного університету (кафедра логіки). Навчання в аспірантурі закінчила достроково у зв’язку із захистом кандидатської дисертації, який відбувся 24 вересня 2007 р. Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософських дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Прозар Микола Володимирович. Народився 28 червня 1978 р. у с. Михайлючка Шепетівського району Хмельницької області. У 2004 р. закінчив Кам’янець-Подільський державний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура». У 2012 р. у спеціалізованій вченій раді К 20.051.10 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови покращення фізичного стану учнів 4 – 5 класів засобами спортивних ігор» (спеціальність 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри спорту і спортивних ігор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Рибщун Олександр Вікторович. У 1998-2003 рр. навчався у Кам’янець-Подільському державному університеті (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти, історія»), у 2005-2008 рр. – в аспірантурі Інституту соціології НАН України. У 2009 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Українська соціологія: традиції, чинники, орієнтири розвитку (60-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.)». Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політології та соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наукові інтереси: історія соціології, соціологія громадської думки, якісні методи в соціології, проектний менеджмент, виборче право. Напрями досліджень: історія української соціології, історичний метод у соціології.
Совік Тетяна Віталіївна. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Народилася 17 вересня 1977 року в селищі Ітатка Томської області . У 1999 році закінчила навчання у Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті за спеціальністю вчитель початкових класів, вчитель музики, і залишилась працювати у виші на посаді концертмейстра кафедри музики. У 2004 році закінчила навчання у магістратурі Кам’янець-Подільського державного університету за спеціальністю викладач музики. У 2006 році вступила до аспірантури Кам’янець-Подільського державного університету. В 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. 
Старенький Ігор Олександрович. Народився 12 листопада 1987 року в м. Кам’янці-Подільському. Закінчив НВК №16. 2005 року вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка (на той час – Кам’янець-Подільський державний університет), який закінчив 2011 року зі ступенем магістра. У 2011-2014 рр. навчався в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. 2015 року в Центрі пам’яткознавства НАН України захистив кандидатську дисертацію на темі «Пам’яткоохоронна діяльність подільського православного духовенства в ХІХ – на початку ХХ ст.». З 2015 року працював на посадах молодшого наукового, старшого наукового, а нині – провідного наукового співробітника в Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-заповідника. З 2012 року співробітник постійно діючої археологічної експедиції «Кам’янець» ДП «Подільська археологія» Науково-дослідного центру «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України, протягом квітня 2015 – травня 2016 рр. – керівник експедиції. З 1 червня 2016 року співробітник Кам’янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції Науково-дослідного центру «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. У 2017-2018 рр. керівник археологічної експедиції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.
Стасюк Іван Іванович. Народився 19 квітня 1979 р. у Кам’янці-Подільському. У 2000 р. закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, фізична культура», у 2002 р. – закінчив з відзнакою магістратуру Кам´янець-Подільського державного педагогічного університету і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура». В 2014 р. у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Побудова тренувального процесу висококваліфікованих гравців у міні-футболі в річному циклі підготовки». Кандидат наук з фізичного виховання та спорту (спеціальність «Олімпійський і професійний спорт»). З 2016 р. – декан факультету фізичної культури Кам´янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Стецюк Вадим Борисович народився 1 червня 1982 р. у м.  Кам’янці-Подільському. У 1988-1998 рр. навчався у Кам’янець-Подільській ЗОШ № 2, у 1998-2003 рр. – на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного університету. У квітні 2009 р. у спеціалізованій вченій раді при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Земства Правобережної України в період Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.». Доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Автор більш ніж 70 наукових публікацій.
Третяк Наталія Володимирівна. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри кафедри теорії та методик початкової освіти. З відзнакою закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету  (2000 р.), філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету  (2002 р.). У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Жаргонна лексика в друкованих ЗМІ (номінативно-експресивна функція)”. Науковий доробок складає понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 10 навчально-методичних посібників.
Чабанов Василь Григорович. У 2010 р. з відзнакою закінчив магістратуру історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю «Політологія», у 2010-2013 рр. – в аспірантурі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2014 році на вченій раді КНУ імені Тараса Шевченка успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізації». Кандидат філософських наук, асистент кафедра політології та соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наукові інтереси: проблематика етнополітологічного поступу українського суспільства, формування, відтворення та розвиток етнокультурної самобутності українців. Напрями досліджень: актуальні проблеми сучасної політичної дійсності, зокрема, етнополітики, політичної антропології, політичної етики, політичної історіографії.
Чистякова Марина Олександрівна. Народилась 28 січня 1971 р. в м. Херсоні. У 1990 р. виконала норматив майстра спорту СРСР з дзюдо, у 1992 р. стала володарем Кубка світу, у 1993 р. їй присвоєно звання МСМК України з боротьби самбо. У 1994 р. закінчила  Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського. У 2008-2009 рр. навчалася в магістратурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура»). У 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету фізичного виховання і спорту України успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Побудова тренувального процесу, спрямованого на підвищення спеціальної працездатності спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються у дзюдо». Старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Шульц Ніна Анатоліївна. Мистецтвознавець, викладач образотворчого мистецтва, магістр педагогічної освіти, кандидат мистецтвознавства. Народилася 26 квітня 1986 року у Красилові Хмельницької області. Навчалася у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (2003–2009 рр.). З 2009 р. працює на кафедрі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на посаді асистента. У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства з теми «Творчість і педагогічна діяльність Дмитра Жудіна в контексті культурного життя Кам’янеччини кінця ХІХ — початку ХХ століття». Має у своєму доробку близько 30 наукових та навчально-методичних праць, серед яких навчальні програми дисциплін, статті, доповіді на конференціях.
Юрчишин Юрій Володимирович. Народився 7 березня 1983 р. в с. Орлинці Шепетівського району Хмельницької області. З 2000 р. по 2006 р. навчався у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, який закінчив з відзнакою та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура». У 2004 р. працював у Міністерстві у справах сім’ї, молоді та спорту України. У 2012 р. в спеціалізованій вченій раді Національного університету фізичного виховання і спорту України успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Технологія залучення студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості у процесі фізичного виховання» (спеціальність 24.00.02 фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Упродовж 2016-2018 рр. отримував стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наукові інтереси: теорія і технології оздоровчої рухової активності.