Aлєксєєв Олeксандр Олeксійович

У 2009 р. закінчив Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. У 2016 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Переможець обласних універсіад та багаторазовим чемпіоном з настільного тенісу. У тренерські кар’єрі був тренером-викладачем ДЮСШІ «Інваспорт» (2014 р), Хмельницької ДЮСШ «Колос» (з 2015 р.).

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кандидат в майстри спорту України з настільного тенісу.

Науковий доробок нараховує понад 50 друкованих праць.

Баженов Олександр Львович

Упродовж 1994-1999 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, у 2001-2004 рр. – науковий працівник Національного природного парку «Подільські товтри» та аспірант Кам’янець-Подільського державного університету.

З 2004 р. працює в Кам’янець-Подільському державному університеті. У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, член Національної спілки краєзнавців України, дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України ПАН України.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Історія первісного суспільства», «Основи антропології», «Міжнародне право», «Архівні менеджмент і маркетинг».

Наукові інтереси: проблеми початків заселення території України первісними людьми, історія Середнього Подністров’я доби Київської Русі.

Науковий доробок нараховує понад 50 наукових публікацій.

Брав участь в археологічних експедиціях із дослідження Губинського городища ХІІ-ХІІІ ст., літописної Бакоти та інших пам’яток.

Білецька Тетяна Вікторівна

У 1993 р. вступила на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Упродовж 2002-2004 рр. навчалася в магістратурі Кам’янець-Подільського державного університету, з 2004 р. до 2008 р. – в аспірантурі Інституту соціології НАН України. У березні 2011 р. успішно захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту соціології НАН України на тему: «Зміни характеру соціально-політичних конфліктів в умовах трансформації українського суспільства».

Упродовж 2004-2019 рр. працювала в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Наукові інтереси: політична конфліктологія, соціальні комунікації, соціальна стратифікація, сучасні міграційні процеси.

Напрями досліджень: соціальна напруженість та протестний потенціал сучасного українського суспільства, механізми формування громадської думки, соціально-політичні аспекти управлінської діяльності.

Газін Володимир Володимирович

У 1986-1992 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. З 1992 по 1994 р. працював науковим співробітником Кам’янець-Подільського державного музею-заповідника. У 1994 р. вступив до аспірантури Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. У лютому 2001 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту Історії України НАН України захистив дисертацію: «Гетьманство Павла Тетері (1663-1665 рр.): спроба подолання суспільно політичної кризи Української держави» (науковий керівник – доктор історичних наук В.С. Степанков). Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наукові інтереси: політична історія України середини другої пол. XVII ст.

Глушковецький Анатолій Леонідович

У 1999 р. вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. У 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

З 2007 р. працює в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Кандидат історичних наук, доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, декан історичного факультету. Забезпечує викладання лекційних та практичних курсів «Історичної інформатики», «Історіографії архівознавства», «Історії архівних установ України».

Наукові інтереси: проблема парламентаризму в Російській імперії.

Науковий доробок нараховує понад 70 праць наукового та науково-методичного характеру.

Гуменюк Анатолій Олексійович

У 1982 р. закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. З 1985 р. працює викладачем у Кам’янець-Подільському державному інституті.

У 1993 р. в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка Анатолій Олексійович захистив кандидатську дисертацію “Міста Правобережної України (1861-1900 рр.)”.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Викладає нову історію країн Європи і Америки (середина XVI cт. – 1814 р.), історію зарубіжної культури, курси «Етнодемографічні чинники в новій та новітній історії» та «Демографічна історія Центрально-Східної Європи». Здійснює керівництво дипломними і магістерськими роботами. Нагороджений почесними грамотами ректора університету, Міністерства освіти і науки України.

Має 62 наукові публікації. Наукові інтереси пов’язані з історією Правобережної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Учасник 18 всеукраїнських, регіональних і обласних науково-теоретичних конференцій.

Гускa Михaйло Бoгданович

У 1986 році закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут. З 1986 р. працює на факультеті фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Харківської державної академії фізичної культури успішно захистив кандидатську дисертацію У 2011 р. отримав почесне звання «Заслужений тренер України». 

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту та спортивних ігор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Гуцал Віталій Анатолійович

У 1987 р. вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Після закінчення інституту залишився працювати на історичному факультеті лаборантом археологічної лабораторії. У складі археологічної експедиції Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка досліджував поховальні комплекси передскіфського часу біля села Бернашівка на Вінниччині, скіфські курганні могильники поблизу сіл Шутнівці, Чабанівка, Теклівка, Малинівці, Колодіївка, Купин, Іванківці-Кам’янка, Рудковецьке городище ІХ–VІІ ст. до н.е., літописне Губинське городище ХІІ–ХІІІ ст. на Хмельниччині і старожитності м. Кам’янця-Подільського.

З 2009 р. очолює науково-дослідну лабораторію археології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Асистент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У 2019 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Науковий доробок нараховує понад 100 наукових статей.

Віннічук Ольга Василівна

У 2003-2008 рр. навчалася у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (спеціальність «Політологія»), у 2008-2011 рр. – в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості політичних ризиків в умовах демократичної трансформації суспільства». Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та соціології.

Наукові інтереси: становлення та розвиток політичної ризикології в сучасній Україні.

Напрями досліджень: історія і теорія демократії, політична реклама, політологія.

Вонсович Сергій Геннадійович

У 1997-2002 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного університету (спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія), у 2003 р.-2006 рр. – в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (філософський факультет). У 2006 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сутність та еволюція тоталітаризму як теорії і політичної практики»,  у 2015 р. – докторську дисертацію на тему: «Концептуальні засади політичної транзитології». Доктор політичних наук, доцент,  завідувач кафедри політології та соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наукові інтереси: теорія та історія політики, політичний розвиток, світовий політичний процес, технології політичних процесів, аналіз та прогноз у дослідженні політики.

Напрями досліджень: політична транзитологія.

Дубінський Володимир Анатолійович

Народився 25 вересня 1969 р. в с. Ляличі Михайлівського району Приморського краю (Росія). У 1992 р. закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Доцент кафедри всесвітньої історії. З вересня 2002 р. виконував обов’язки заступника декана з виховної роботи, а з вересня 2006 р. – заступник декана з навчально-методичної роботи. З квітня 2013 року – декан історичного факультету. З травня 2019 р. – перший проректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У грудні 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Аграрне питання в громадсько-політичній думці Наддніпрянщини (1890-1917 рр.)” у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Має близько 70 наукових публікацій. Наукові інтереси пов’язані з політичною історією Наддніпрянської України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Був учасником ІV Міжнародних і VІІІ Всеукраїнських наукових конференцій.Підготував і видав монографію (у співавторстві) і навчально-методичні посібники: з питань проходження педагогічної практики студентами історичного факультету  (у співавторстві) для студентів денної та заочної форми навчання, “Методики викладання історії в школі”, “Новітньої історії країн Азії та Африки” (у співавторстві), “Нової історії країн Азії та Африки” (у співавторстві) для студентів денної та заочної форм навчання. Нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Хмельницької обласної, Кам’янець-Подільської міської рад, ректора університету.

Заводовський Анатолій Анатолійович, ка

У 1986 -1991 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. У 2006 р. успішно захистив кандидатську дисертацію «Преса української соціал-демократії та українське питання в Російській імперії на початку ХХ століття». Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Докторант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Напрями наукової діяльності: інтелектуальна історія України і держав Південної та Східної Європи другої пол. ХІХ-поч. ХХ століття.

Задорожнюк Андрій Борисович

У 1986-1991 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту.

З 1988 до 2003 рр. працював науковим співробітником Кам’янець-Подільського національного історико-архітектурного заповідника „Кам’янець”. У науково-дослідному відділі заповідника займався вивченням археологічного і архітектурного минулого міста. За час роботи в заповіднику провів археологічні дослідження Вірменського Миколаївського храму, Троїцької церкви, Домініканського та Францисканського костелів, окремих оборонних та житлових споруд міста.

У 2005 р. завершив навчання в аспірантурі при кафедрі історії України Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Із 2010 р. Андрій Задорожнюк обіймає посаду доцента кафедри історії України. Викладає історію України від найдавніших часів до Люблінської унії (1569 р.), історію Поділля та історичне краєзнавство на історичному факультеті, а також курс історії України – для студентів інших факультетів. Керує написанням дипломних і бакалаврських робіт.

У сфері наукових інтересів – проблеми соціально-економічної історії України кінця XVIII – початку XX ст., минуле міст і містечок Подільського краю та Правобережжя, новітні досягнення нумізматики і сфрагістики. Є автором і співавтором понад 60 робіт із вказаної проблематики.

Заремба Олександр Олександрович

Народився 1978 р. в місті Кашира, Московської обл. З 1995 по 2000 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. У 2003-2006 рр. навчався в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного університету. З 2016 р. працює директором Кам’янець-Подільського державного історичного музею заповідника. Засновник і керівник ГО “Кам’янець-Подільське міське військово-історичне товариство” (http://kupa.in.ua). Наймасштабніші проекти: фестиваль військово-історичної реконструкції “Terra heroica” (2005-2009 рр.) (з 2010 р. фестиваль ‘Schola millitaria’); фестиваль “Остання столиця”; фестиваль “Археологічний пікнік”, тощо. 2007-2011 рр. – член правління ГО “Фестивальна агенція Ратуша”. Брав участь в організації загальноміських масових заходів та фестивалів.

Зубaль Мaйя Вiкторівна

У 1992 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут.

З 1986 р. працює на факультеті фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У 2009 р. у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури успішно захистила кандидатську дисертацію. Нагороджена почесними грамотами та медаллю «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в університеті» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту та спортивних ігор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Ігнатьєва Тетяна Володимирівна

У 2001-2003 рр. навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного університету (історичний факультет, кафедра історії України). У 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Торговельно-економічні зв’язки Правобережної України наприкінці ХVІІІ – 50-х рр. ХІХ ст.». Кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.Наукові інтереси: геополітика, геополітика України, міжнародні відносини.Напрями досліджень: політика і економіка, геополітика, теорія і політологія міжнародних відносин, політологія.

Касап Євген Олександрович

Народився 1989 року в м. Кам’янець-Подільський. У 2009 р.отримав ступінь бакалавра за спеціальністю «Політологія» Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. В 2010 р. закінчив магістратуру Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника та вступив до аспірантури за спеціальністю «Політичні інститути та процеси». У 2011 р. отримав ступінь спеціаліста за спеціальністю «Фінанси» Національного  університету ДПС України (диплом з відзнакою). Працював викладачем суспільних дисциплін в Ірпінській фінансово-юридичній академії  (2012-2013 рр.), журналістом в ТОВ «Видавництво «Ділове місто» (2015 р.), директором комунального підприємства «Редакція газети «Кам’янець-Подільський вісник» (2016 р.), помічником-консультантом народного депутата України. З 2018 року – приватний підприємець. Співзасновник та заступник директора Благодійного фонду «Фонд громадської дипломатії». Автор наукових та публіцистичних статей, дописувач всеукраїнської газети «День».

Кліщинський Павло Володимирович

У 2006 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного університету. Упродовж 2006-2009 рр. навчався в аспірантурі. Із 2009 р. – асистент, із 2011 р. – старший викладач, а з серпня 2015 р. – доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У 2010 р. в спеціалізованій вченій раді Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Забезпечує викладання навчальних дисциплін з історії України, історії української культури, історії науки і техніки та української історіографії.

Керує написанням курсових і дипломних робіт. Наукові інтереси пов’язані з проблемами історії України кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Автор більш ніж 40 наукових і методичних публікацій.

Кобильник Василь Володимирович

У 1999-2004 рр. навчався у Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»), у 2004-2006 рр. – у магістратурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 2006-2010 рр. – в аспірантурі цього університету. У 2010 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості демократичної трансформації політичних режимів України та Польщі». Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та соціології. Проректор з науково-педагогічної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.Наукові інтереси: порівняльний аналіз як метод дослідження політики; демократичні трансформації політичних режимів України та Польщі.

Напрями досліджень: порівняльна політологія, кратологія, політологія.

Козак Євген Павлович

У 1986 р. закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут. З 1986 р. працює на факультеті фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

У 2011 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту проблем виховання НАПН України успішно захистив кандидатську дисертацію.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спорту та спортивних ігор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Підготував низку спортсменів високого класу, які стали чемпіонами та призерами України та Всесвітньої Універсіади (2011 р.).

Науковий доробок нараховує понад 30 праць, з-поміж яких 2 навчально-методичних посібника з грифом МОН.

Комарніцький Олександр Борисович

У 1998 р. закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут (історичний факультет). У 2001 р. вступив до аспірантури Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. З листопада 2001 р. по січень 2002 р. – директор Кам’янець-Подільського міського державного архіву. У 2005 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. У 2018 р. О. Комарніцький захистив докторську дисертацію на тему: «Студентство Радянської України в умовах формування тоталітарної системи (20-30-ті рр. ХХ ст.)». Член редколегії (відповідальний секретар) фахового наукового збірника «Освіта, наука і культура на Поділлі». Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Доктор історичних наук, доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наукові інтереси: Українська революція 1917-1920 рр., історія м. Кам’янця-Подільського, життя українського студентства у 20-30-х рр. ХХ ст., бібліотечна справа Подільської губернії у другій пол. XIX – на поч. XX ст., історія Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Лубчинський Андрій Анатолійович

Упродовж 1991-1996 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. З 2003 р. працює в Кам’янець-Подільському державному університеті.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Правознавство», «Документознавство», «Архівні документні ресурси України» тощо.

Наукові інтереси: правове та соціально-економічне підґрунтя сільськогосподарських перетворень в Україні.

Науковий доробок нараховує понад 20 наукових публікацій і методичних посібників.

Майор Ростислав Іванович

Народився 1988 р. у м. Хуст Закарпатської області. У 2005 р. вступив до Кам’янець-Подільської філії Міжрегіональної академії управління персоналом. У 2006 р. перевівся до Кам’янець-Подільського державного університету, який закінчив у 2011 р. У 2011-2014 рр. – навчався в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У 2016 р. захистив дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата історичних наук. Упродовж  2011-2016 рр. працював на посаді екскурсовода в Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику. У березні 2016 р. переведений на посаду завідувача відділу маркетингу, розвитку та інвестування КПДІМЗ. У квітні 2016 р. переведений на посаду завідувача науково-експозиційного відділу КПДІМЗ.

Маркітантов Вадим Юрійович

У 1996-2001 рр. навчався у Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»), у 2001-2004 рр. – в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. (філософський факультет, кафедра політології). У 2011 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Регіональні політичні еліти України: порівняльний аналіз». Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та соціології.

Наукові інтереси: вітчизняні регіональні політичні процеси та регіональні політичні еліти.

Напрями досліджень: історія та теорія політичних партій, державне будівництво України, державне управління та місцеве самоврядування, політичні еліти та лідерство, політична регіонал істика, політологія.

Найчук Антон Віталійович

У 1991 р. закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Працював учителем, заступником директора гімназії (1991-1998 рр.), директором Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 (1998-2004 рр.). З 2004 р. – викладач кафедри політології та соціології Кам’янець-Подільського державного університету. У 2007 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Кандидат філософських наук, завідувач, доцент кафедри філософських дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Забезпечує викладання навчальних дисциплін: „Політична теорія держави”, „Філософія політики”, „Політична філософія”, „Національні проблеми сучасного світу”.

Наукові інтереси: дослідження сутності та ролі держави в контексті суспільно-історичного розвитку, проблематика філософії політики, освіти, історії світової та української філософсько-педагогічної думки.

Науковий доробок нараховує понад 50 наукових праць.

Олійник Сергій Васильович

У 1989-1994 рр. навчався у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті (історичний факультет, спеціальність «Історія», спеціалізація «Правознавство»), у 1995-1999 рр. – в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Історія України». У 2004 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 р. – травень 1920 р.)».

Наукові інтереси: історія Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр., новітня історія України та Поділля.

Опря Ігор Анатолійович

Упродовж 1991-1996 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Із 2000 до 2003 рр. навчався в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Із 2001 р. працює в Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті. У вересні 2006 р. в Інституті історії України НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Викладає політичну історію зарубіжних країн, історію країн Латинської Америки, історію Стародавнього світу, спецкурс «Актуальні проблеми всесвітньої історії». Керує педагогічною практикою студентів, написанням курсових і дипломних робіт.

Наукові інтереси пов’язані з історією християнських церков, взаємин влади і церкви, міжконфесійних відносин в Україні ХІХ – початку ХХ ст.

Науковий доробок Ігоря Анатолійовича  нараховує понад 60 наукових робіт.

Паур Ірина Василівна

Народилась 1985 р. у місті Бердичів Житомирської області. Впродовж 2002–2008 рр. навчалася на історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету. У 2009–2014 рр. навчалася в аспірантурі. У 2015 р. в Інституті історії України Національної академії наук України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. З 2015 р. працює завідувачем Музею історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У 2016 р. прийнята на посаду асистента кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва вище зазначеного університету. В 2017 р. обрана на посаду старшого викладача кафедри. Забезпечує викладання дисциплін: «Геральдика», «Охорона історико-культурної спадщини», «Музейна та архівна справа», керує музейною практикою студентів. Є автором навчально-методичного збірника «Музейна практика: навчально-методичні поради для студентів художніх спеціальностей». Член Національної спілки краєзнавців України. Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій.

Петров Андрій Олександрович

У 2010 р. закінчив Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Займався спортивною кар’єрою, упродовж якої грав футбол за молодіжні команди «Шахтар» м. Донецьк та «Динамо» м. Київ. Був арбітром професійних змагань з футболу у 2012-2016 рр. З 2018 р. є спостерігачем арбітражу всеукраїнських змагань з футболу.

З 2010 р. працює в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

У 2016 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри спорту і спортивних ігор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Науковий доробок нараховує понад 50 опублікованих праць.

Плахтій Маріанна Петрівна

Упродовж 1996-2001 рр. навчалась на фізико-математичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. З 2001 р. працювала на посаді викладача інформатики т технікумі Подільської аграрно-технічної академії.

З 2003 р. працювала асистентом кафедри філософських дисциплін Кам’янець-Подільського державного університету, з 2008  р. – старшим викладачем цієї ж кафедри. Упродовж 2005-2008 рр. навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2008 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата філософських наук. Учене звання доцента кафедри філософських дисциплін присвоєно у 2012 році.

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософських дисциплін, заступник декана історичного факультету з виховної та профорієнтаційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Філософія», «Логіка», «Філософія дидактики», «Екологічна етика», «Естетика».

Наукові інтереси: проблеми логіки, історії логіки, філософії, екологічної етики в Україні.

Науковий доробок нараховує понад 86 наукових публікацій.

Прозар Микола Володимирович

У 2004 р. закінчив магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету.

З 2002 р. працює в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на факультеті фізичної культури. У 2012 р. у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту. Доцент кафедри спорту та спортивних ігор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Рибщун Олександр Вікторович

У 1998-2003 рр. навчався у Кам’янець-Подільському державному університеті (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»), у 2005-2008 рр. – в аспірантурі Інституту соціології НАН України. У 2009 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Українська соціологія: традиції, чинники, орієнтири розвитку (60-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.)».Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політології та соціології.

Наукові інтереси: історія соціології, соціологія громадської думки, якісні методи в соціології, проектний менеджмент, виборче право.

Напрями досліджень: історія української соціології, історичний метод у соціології.

Сидорук Сергій Антонович

У 1999 р. закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Із 2006 р. – аспірант кафедри історії України. У 2010 р. під керівництвом професора А. Г. Філінюка підготував і успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (тема – «Рекрутська повинність у Правобережній Україні в 1794-1874 рр.»).

Із 2007 р. працює асистентом кафедри історії України. У 2011 р. обійняв посаду старшого викладача, у 2014 р. – доцента кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Автор більш ніж 50 наукових та методичних публікацій, зокрема монографії (у співавторстві).

Старенький Ігор Олександрович

Народився 1987 р. в м. Кам’янці-Подільському. 2005 р. вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного університету. У 2011-2014 рр. навчався в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. 2015 р. в Центрі пам’яткознавства НАН України захистив кандидатську дисертацію. З 2015 року працював на посадах молодшого наукового, старшого наукового, а нині – провідного наукового співробітника в Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-заповідника. З 2012 року співробітник постійно діючої археологічної експедиції «Кам’янець» ДП «Подільська археологія» Науково-дослідного центру «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. З 2016 р. співробітник Кам’янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції Науково-дослідного центру «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. У 2017-2018 рр. керівник археологічної експедиції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

Стасюк Вадим Анатолійович

У 2006 р. закінчив Кам’янець–Подільський державний університет. У складі студентської команди був неодноразовим володарем кубку Хмельницької області, займав призові місця в чемпіонатах області.

Упродовж 2005-2008 рр. працював учителем фізичного виховання в Кам’янець–Подільській СЗОШ № 5; з 2006 р. до 2010 р. виступав за футзальну команду «Фортеця К-ПНУ» в чемпіонаті України з футзалу; у 2011 р. – за футзальний клуб «Спортлідер+» (м. Хмельницький).

З 2008 р. працює в Кам’янець–Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. У 2019 р. у спеціалізованій вченій раді Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту.

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач кафедри спорту і спортивних ігор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Науковий доробок нараховує понад 40 наукових праць.

Стасюк Іван Іванович

У 2002 р. закінчив магістратуру Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.

З 2003 р. працює в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. У 2014 р. у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту.

Декан факультету фізичної культури, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Стецюк Вадим Борисович

У 1998-2003 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного університету. У квітні 2009 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Земства Правобережної України в період Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.». Доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Трубчанінов Сергій Васильович

У 1979-1984 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Після успішного завершення навчання того ж року був зарахований до аспірантури Одеського державного університету імені І. І. Мечнікова. У 1989 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

З 1989 р. почав працювати в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті. У березні 1996 р. обраний на посаду доцента кафедри історії України, у 2009 р. – професором цієї ж кафедри. У квітні 1997 р. Сергію Трубчанінову присвоєно вчене звання доцента. Забезпечує викладання курсів «Історична географія» та «Історія України (1917-1938 рр.)» на історичному факультеті, керує написанням курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт.

Список опублікованих праць Сергія Трубчанінова нараховує понад 150 публікацій. Також він є членом редколегії двох наукових фахових збірників: «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичні науки» та «Освіта, наука і культура на Поділлі».

Сергій Трубчанінов є засновником приватного видавництва «Оіюм», відомого науковими і науково-популярними книгами на історичну та краєзнавчу тематику, якість видавництва яких є високою. Зокрема, у 2004 р. книга «Кам’янець-Подільський державний університет в особах» була відзначена грамотою Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Хоптяр Юрій Анатолійович

Упродовж 1978-1982 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. У 1987 р. почав працювати в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті.

Кандидат історичних наук, професор кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Науковий доробок нараховує понад 100 наукових праць, присвячених проблемам історії України та Поділля.

Наукові інтереси: історія Поділля, аграрна проблематика, актуальні питання судочинства, питання освіти тощо.

Чабанов Василь Григорович

У 2010 р. з відзнакою закінчив магістратуру історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю «Політологія», у 2010-2013 рр. навчався в аспірантурі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2014 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізації».Кандидат філософських наук, асистент кафедри політології та соціології.

Наукові інтереси: проблематика етнополітологічного поступу українського суспільства, формування, відтворення та розвиток етнокультурної самобутності українців.

Напрями досліджень: актуальні проблеми сучасної політичної дійсності, зокрема, етнополітики, політичної антропології, політичної етики, політичної історіографії.