Газін Володимир Володимирович

У 1986-1992 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. З 1992 по 1994 р. працював науковим співробітником Кам’янець-Подільського державного музею-заповідника. У 1994 р. вступив до аспірантури Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. У лютому 2001 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту Історії України НАН України захистив дисертацію: «Гетьманство Павла Тетері (1663-1665 рр.): спроба подолання суспільно політичної кризи Української держави» (науковий керівник – доктор історичних наук В.С. Степанков). Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наукові інтереси: політична історія України середини другої пол. XVII ст.

Віннічук Ольга Василівна

У 2003-2008 рр. навчалася у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (спеціальність «Політологія»), у 2008-2011 рр. – в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості політичних ризиків в умовах демократичної трансформації суспільства». Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та соціології.

Наукові інтереси: становлення та розвиток політичної ризикології в сучасній Україні.

Напрями досліджень: історія і теорія демократії, політична реклама, політологія.

Вонсович Сергій Геннадійович

У 1997-2002 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного університету (спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія), у 2003 р.-2006 рр. – в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (філософський факультет). У 2006 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сутність та еволюція тоталітаризму як теорії і політичної практики»,  у 2015 р. – докторську дисертацію на тему: «Концептуальні засади політичної транзитології». Доктор політичних наук, доцент,  завідувач кафедри політології та соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наукові інтереси: теорія та історія політики, політичний розвиток, світовий політичний процес, технології політичних процесів, аналіз та прогноз у дослідженні політики.

Напрями досліджень: політична транзитологія.

Дубінський Володимир Анатолійович

Народився 25 вересня 1969 р. в с. Ляличі Михайлівського району Приморського краю (Росія). У 1992 р. закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Доцент кафедри всесвітньої історії. З вересня 2002 р. виконував обов’язки заступника декана з виховної роботи, а з вересня 2006 р. – заступник декана з навчально-методичної роботи. З квітня 2013 року – декан історичного факультету. З травня 2019 р. – перший проректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У грудні 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Аграрне питання в громадсько-політичній думці Наддніпрянщини (1890-1917 рр.)” у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Має близько 70 наукових публікацій. Наукові інтереси пов’язані з політичною історією Наддніпрянської України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Був учасником ІV Міжнародних і VІІІ Всеукраїнських наукових конференцій.Підготував і видав монографію (у співавторстві) і навчально-методичні посібники: з питань проходження педагогічної практики студентами історичного факультету  (у співавторстві) для студентів денної та заочної форми навчання, “Методики викладання історії в школі”, “Новітньої історії країн Азії та Африки” (у співавторстві), “Нової історії країн Азії та Африки” (у співавторстві) для студентів денної та заочної форм навчання. Нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Хмельницької обласної, Кам’янець-Подільської міської рад, ректора університету.

Заводовський Анатолій Анатолійович, ка

У 1986 -1991 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. У 2006 р. успішно захистив кандидатську дисертацію «Преса української соціал-демократії та українське питання в Російській імперії на початку ХХ століття». Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Докторант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Напрями наукової діяльності: інтелектуальна історія України і держав Південної та Східної Європи другої пол. ХІХ-поч. ХХ століття.

Заремба Олександр Олександрович

Народився 1978 р. в місті Кашира, Московської обл. З 1995 по 2000 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. У 2003-2006 рр. навчався в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного університету. З 2016 р. працює директором Кам’янець-Подільського державного історичного музею заповідника. Засновник і керівник ГО “Кам’янець-Подільське міське військово-історичне товариство” (http://kupa.in.ua). Наймасштабніші проекти: фестиваль військово-історичної реконструкції “Terra heroica” (2005-2009 рр.) (з 2010 р. фестиваль ‘Schola millitaria’); фестиваль “Остання столиця”; фестиваль “Археологічний пікнік”, тощо. 2007-2011 рр. – член правління ГО “Фестивальна агенція Ратуша”. Брав участь в організації загальноміських масових заходів та фестивалів.

Ігнатьєва Тетяна Володимирівна

У 2001-2003 рр. навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного університету (історичний факультет, кафедра історії України). У 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Торговельно-економічні зв’язки Правобережної України наприкінці ХVІІІ – 50-х рр. ХІХ ст.». Кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та соціології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.Наукові інтереси: геополітика, геополітика України, міжнародні відносини.Напрями досліджень: політика і економіка, геополітика, теорія і політологія міжнародних відносин, політологія.

Касап Євген Олександрович

Народився 1989 року в м. Кам’янець-Подільський. У 2009 р.отримав ступінь бакалавра за спеціальністю «Політологія» Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. В 2010 р. закінчив магістратуру Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника та вступив до аспірантури за спеціальністю «Політичні інститути та процеси». У 2011 р. отримав ступінь спеціаліста за спеціальністю «Фінанси» Національного  університету ДПС України (диплом з відзнакою). Працював викладачем суспільних дисциплін в Ірпінській фінансово-юридичній академії  (2012-2013 рр.), журналістом в ТОВ «Видавництво «Ділове місто» (2015 р.), директором комунального підприємства «Редакція газети «Кам’янець-Подільський вісник» (2016 р.), помічником-консультантом народного депутата України. З 2018 року – приватний підприємець. Співзасновник та заступник директора Благодійного фонду «Фонд громадської дипломатії». Автор наукових та публіцистичних статей, дописувач всеукраїнської газети «День».

Кобильник Василь Володимирович

У 1999-2004 рр. навчався у Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»), у 2004-2006 рр. – у магістратурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 2006-2010 рр. – в аспірантурі цього університету. У 2010 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості демократичної трансформації політичних режимів України та Польщі». Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та соціології. Проректор з науково-педагогічної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.Наукові інтереси: порівняльний аналіз як метод дослідження політики; демократичні трансформації політичних режимів України та Польщі.

Напрями досліджень: порівняльна політологія, кратологія, політологія

Комарніцький Олександр Борисович

У 1998 р. закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут (історичний факультет). У 2001 р. вступив до аспірантури Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. З листопада 2001 р. по січень 2002 р. – директор Кам’янець-Подільського міського державного архіву. У 2005 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. У 2018 р. О. Комарніцький захистив докторську дисертацію на тему: «Студентство Радянської України в умовах формування тоталітарної системи (20-30-ті рр. ХХ ст.)». Член редколегії (відповідальний секретар) фахового наукового збірника «Освіта, наука і культура на Поділлі». Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Доктор історичних наук, доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наукові інтереси: Українська революція 1917-1920 рр., історія м. Кам’янця-Подільського, життя українського студентства у 20-30-х рр. ХХ ст., бібліотечна справа Подільської губернії у другій пол. XIX – на поч. XX ст., історія Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Майор Ростислав Іванович

Народився 1988 р. у м. Хуст Закарпатської області. У 2005 р. вступив до Кам’янець-Подільської філії Міжрегіональної академії управління персоналом. У 2006 р. перевівся до Кам’янець-Подільського державного університету, який закінчив у 2011 р. У 2011-2014 рр. – навчався в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У 2016 р. захистив дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата історичних наук. Упродовж  2011-2016 рр. працював на посаді екскурсовода в Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику. У березні 2016 р. переведений на посаду завідувача відділу маркетингу, розвитку та інвестування КПДІМЗ. У квітні 2016 р. переведений на посаду завідувача науково-експозиційного відділу КПДІМЗ.

Маркітантов Вадим Юрійович

У 1996-2001 рр. навчався у Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»), у 2001-2004 рр. – в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. (філософський факультет, кафедра політології). У 2011 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Регіональні політичні еліти України: порівняльний аналіз». Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та соціології.

Наукові інтереси: вітчизняні регіональні політичні процеси та регіональні політичні еліти.

Напрями досліджень: історія та теорія політичних партій, державне будівництво України, державне управління та місцеве самоврядування, політичні еліти та лідерство, політична регіонал істика, політологія.

Олійник Сергій Васильович

У 1989-1994 рр. навчався у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті (історичний факультет, спеціальність «Історія», спеціалізація «Правознавство»), у 1995-1999 рр. – в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Історія України». У 2004 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 р. – травень 1920 р.)».

Наукові інтереси: історія Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр., новітня історіяУкраїни та Поділля.

Паур Ірина Василівна

Народилась 1985 р. у місті Бердичів Житомирської області. Впродовж 2002–2008 рр. навчалася на історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету. У 2009–2014 рр. навчалася в аспірантурі. У 2015 р. в Інституті історії України Національної академії наук України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. З 2015 р. працює завідувачем Музею історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У 2016 р. прийнята на посаду асистента кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва вище зазначеного університету. В 2017 р. обрана на посаду старшого викладача кафедри. Забезпечує викладання дисциплін: «Геральдика», «Охорона історико-культурної спадщини», «Музейна та архівна справа», керує музейною практикою студентів. Є автором навчально-методичного збірника «Музейна практика: навчально-методичні поради для студентів художніх спеціальностей». Член Національної спілки краєзнавців України. Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій.

Рибщун Олександр Вікторович

У 1998-2003 рр. навчався у Кам’янець-Подільському державному університеті (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»), у 2005-2008 рр. – в аспірантурі Інституту соціології НАН України. У 2009 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Українська соціологія: традиції, чинники, орієнтири розвитку (60-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.)».Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політології та соціології.

Наукові інтереси: історія соціології, соціологія громадської думки, якісні методи в соціології, проектний менеджмент, виборче право.

Напрями досліджень: історія української соціології, історичний метод у соціології.

Старенький Ігор Олександрович

Народився 1987 р. в м. Кам’янці-Подільському. 2005 р. вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного університету. У 2011-2014 рр. навчався в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. 2015 р. в Центрі пам’яткознавства НАН України захистив кандидатську дисертацію. З 2015 року працював на посадах молодшого наукового, старшого наукового, а нині – провідного наукового співробітника в Кам’янець-Подільському державному історичному музеї-заповідника. З 2012 року співробітник постійно діючої археологічної експедиції «Кам’янець» ДП «Подільська археологія» Науково-дослідного центру «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. З 2016 р. співробітник Кам’янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції Науково-дослідного центру «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. У 2017-2018 рр. керівник археологічної експедиції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

Стецюк Вадим Борисович

У 1998-2003 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного університету. У квітні 2009 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Земства Правобережної України в період Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.». Доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Чабанов Василь Григорович

У 2010 р. з відзнакою закінчив магістратуру історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю «Політологія», у 2010-2013 рр. навчався в аспірантурі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2014 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізації».Кандидат філософських наук, асистент кафедри політології та соціології.

Наукові інтереси: проблематика етнополітологічного поступу українського суспільства, формування, відтворення та розвиток етнокультурної самобутності українців.

Напрями досліджень: актуальні проблеми сучасної політичної дійсності, зокрема, етнополітики, політичної антропології, політичної етики, політичної історіографії.